Získejte kotlíkovou dotaci na tepelné čerpadlo ve výši až 127 500 Kč

Získejte dotaci až 127 500 Kč na tepelné čerpadlo

Co je cílem kotlíkové dotace?

Cílem kotlíkové dotace je snížit emise z lokálních vytápění domácností. Jedná se o finanční příspěvek pro domácnosti, které stále ještě používají staré, neekologické kotle na pevná paliva. Díky kotlíkové dotaci mohou domácnosti přejít na moderní zdroje tepla, u kterých odpadá ruční přikládání, jsou šetrné k životnímu prostředí, ale hlavně k našemu zdraví.

Využitím kotlíkové dotace je možné si pořídit tepelné čerpadlo výrazně výhodněji – výrazně se sníží investice domácnosti na pořízení nového vytápění. Kromě toho díky tepelnému čerpadlu snížíte i výdaje za vytápění a hlavně eliminujete negativní vliv starého vytápění na zdraví. Další výhodou je, že tepelné čerpadlo lze v létě využít jako klimatizaci.

Více informací o energetické úspoře naleznete v článku „Výše roční úspory s tepelným čerpadlem“.

Kdo může kotlíkovou dotaci využít?

Kotlíkovou dotaci může využít každý občan (fyzická osoba), který používá k vytápění rodinného domu kotel s ručním přikládáním. Podmínky pro získání dotace jsou popsány níže.

Kolik peněz lze kotlíkovou dotací získat?

Kolik peněz (výše dotace) lze získat je stanoveno procentuální sazbou z nákladů na výměnu zdroje tepla, vč. otopné soustavy, souvisejících stavebních prací a projektové dokumentace. Procentuální sazba se pohybuje mezi 70 – 80 % a její výše závisí na typu topného zdroje. Tepelná čerpadla spadají do kategorie s nejvyšší sazbou (80%). Maximální výše kotlíkové dotace na tepelné čerpadlo se extra zvýhodněním 5% pro oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší je tedy 127 500 Kč.

Podmínky získání kotlíkové dotace na tepelné čerpadlo

Musíte splnit:

  • podmínky stanovené dotačním programem,
  • individuální podmínky stanovené v jednotlivých krajích,
  • požádat o kotlíkovou dotaci v určeném termínu na příslušném krajském úřadu.

Základní podmínky kotlíkové dotace stanovené dotačním programem:

  • výměna bude realizována v rodinném domě;
  • dům musí splňovat energetickou třídu C;
  • veškeré tepelné zdroje musí splňovat Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign);
  • tepelná čerpadla mohou být instalována pouze kvalifikovanými topenáři s platným osvědčením (např. firma OZE servis, s. r. o.).

Podmínky udělení kotlíkové dotace stanovené v Plzeňském kraji:

  • termín kdy je v Plzeňském kraji v roce 2018 možné žádat o kotlíkovou dotaci: 30.10.2017 - 30.6.2018.
  • nebo v minulosti došlo ke snížení energetické náročnosti budovy na úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 Sb.;
  • nebo na realizaci opatření pro snížení energetické náročnosti domu je současně žádáno v programu Nová zelená úsporám.

Pro získání kotlíkové dotace je třeba vybrat správné tepelné čerpadlo.

Tepelné čerpadlo, na které lze získat kotlíkovou dotaci, musí splňovat normu ČSN EN 14 511 určující minimální topný faktor na základě technologie a teplotní charakteristiky topného zařízení (viz tabulka) a zároveň Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign).

Technologie

Teplotní charakteristika

Minimální topný faktor

země - voda

B0/W35

4,3

vzduch - voda

A2/W35

3,1

voda - voda

10/W35

5,1

Podmínky pro získání dotace splňují tepelná čerpadla AIR BOILER, která pracují na principu technologie vzduch - voda. Více informací o těchto čerpadlech naleznete zde.

Důležité upozornění:

Podle novely zákona o ochraně ovzduší již nebude možné od roku 2022 používat neekologické kotle 1. a 2. třídy. Novela zákona také zavádí povinnost provozovatelů spalovacích zdrojů v domácnostech umožnit pověřeným osobám přístup ke zdroji, k jeho příslušenství a používaným palivům ke kontrole dodržování povinností podle zákona o ochraně ovzduší. Využijte proto časově omezenou nabídku kotlíkové dotace včas a získejte 127 500 Kč na pořízení tepelného čerpadla.

Rádi Vám poradíme s výběrem nejvhodnějšího tepelného čerpadla i se získáním kotlíkové dotace v rámci programu Nová zelená úsporám. Kontaktujte nás zde.