Princip tepelného čerpadla

Princip tepelného čerpadla

Princip tepelného čerpadla je shodný s principem chladicího zařízení. Obě zařízení vykazují shodné funkce, na jedné straně „chladí“ (priorita u chladicích zařízení), na druhé straně topí (priorita u tepelného čerpadla).

Tepelné čerpadlo pracuje tak, že v jednom výměníku tepla odebírá z okolí tepelnou energii na „nízké“ teplotní úrovni, čímž ho ochlazuje, ve druhém výměníku tepla předává „zhodnocenou“ tepelnou energii na „využitelné“ teplotní úrovni pro žádané účely, tím ohřívá např. topnou vodu pro vytápění.

Energii mezi výměníky převádí cirkulující pracovní látka (tzv. chladivo) změnami svého skupenství, chladivo má tu vlastnost, že se při nejnižších (venkovních) teplotách odpařuje.

Jaké jsou primární zdroje tepla?

Podle toho, odkud tepelné čerpadlo odebírá NPT a podle toho jaké topné médium ohřívá, se zpravidla jednoduše a stručně označují tepelná čerpadla, např.: „země-voda“, respektive „glykol-voda“ (teplo ze země je přenášeno nemrznoucí kapalinou na bázi glykolu), „voda-voda“, „vzduch-voda“, „vzduch-vzduch“ apod. V našich podmínkách se pro účely vytápění zpravidla používají topné soustavy s vodou, jakožto topným médiem. V menší míře se jako topné médium používá i vzduch pro účely teplovzdušného vytápění