Často kladené dotazy (FAQ)

Často kladené dotazy (FAQ)

#1 Co to je tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je přístroj, který na jedné straně chladí a na druhé straně topí. Jedná se v podstatě o stejný princip než např. u chladničky. Jeho funkce se dá využít mnoha způsoby. Výhodou je, že dokáže získat až 3/4 potřebné energie (např. pro vytápění domácnosti) zdarma! Navíc je ekologické.

 

#2 Jak funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo pracuje tak, že v jednom výměníku odebírá z okolí tepelnou energii na „nízké“ teplotní úrovni, čímž ho ochlazuje, ve druhém výměníku předává „zhodnocenou“ tepelnou energii na „využitelné“ teplotní úrovni pro žádané účely, tím ohřívá např. topnou vodu pro vytápění. Podrobnější informace naleznete v našem článku "Princip tepelného čerpadla".

 

#3 Jaké jsou možnosti využití tepelného čerpadla?

Možnosti jsou široké. Nejčastěji tepelná čerpadla nalézají využití jako topný systém, ale využívají se také pro ohřev TUV, vody v bazénu a v letním období je možné je využít také jako klimatizaci. Tepelné čerpadlo dokáže získat až 3/4 potřebné energie zdarma.

 

#4 Jaká je hlučnost tepelného čerpadla?

Dotazy zákazníků často směřují k hlučnosti tepelného čerpadla vzduch - voda.

"Hlučnější" část tepelného čerpadla, tedy ta, jejíž součástí jsou ventilátory je umístěna mimo budovu, proto vás rozhodně nebude obtěžovat v pohodlí vašeho domova. Problematická hlučnost vnější jednotky, obtěžující zejména sousedy je záležitostí starších nebo méně kvalitních typů tepelných čerpadel. Hlučnost současných, kvalitních tepelných čerpadel je díky nejmodernějším technologiím minimální.

 

#5 Jaké  stavební či pozemkové úpravy vyžaduje instalace tepelného čerpadla?

Záleží na typu tepelného čerpadla. Např. tepelná čerpadla země - voda zpravidla vyžadují ve realizaci vrtu či plošného kolektoru, což není levná záležitost. Naproti tomu tepelná čerpadla vzduch - voda nevyžadují téměř žádné stavební práce, jejich instalace je jednoduchá a rychlá.

Nabídku našich tepelných čerpadel vzduch - voda naleznete v sekci "Produkty a ceník".

 

#6 Kolik ročně ušetřím při vytápění tepelným čerpadlem oproti vytápení plynem a uhlím?

Jako odpověď jsme pro Vás připravili jednoduchý modelový příklad. Příklad včetně vyhodnocení naleznete v článku "Výše roční úspory s tepelným čerpadlem".

 

#7 Jaké jsou výhody použití tepelného čerpadla?

a) Výhoda energetická:

Elektřinou poháněné kompresorové TČ šetří v průměru cca 65% elektřiny, která by jinak byla spotřebována pro vytápění stejného objektu.

b) Výhoda ekologická:

Snížením spotřeby elektřiny (nebo jiné energie) se sníží ve stejném poměru spotřeba primárních zdrojů energie (fosilní paliva) a tím i znečištění ovzduší emisemi škodlivin.

c) Výhoda ekonomická:

Uživatel uhradí za spotřebu energie (elektřiny) potřebné k vytápění objektu o 65% méně provozních nákladů. Finanční přínos provozovatele TČ se zvýší navíc díky zvýhodněné sazbě pro TČ D 55 pro fyzické osoby, majitele rodinných domů a C 55 pro podnikatele

 

#8 Jaká je kompletní cena za pořízení a instalaci tepelného čerpadla?

Cena je individuální a záleží na mnoha faktorech. Kontaktujte nás pro bezplatnou konzultaci a cenovou kalkulaci.

 

#9 Je možné získat na tepelné čerpadlo dotaci?

Tepelné čerpadlo spadá do kategorie topných systémů, na které je při splnění předepsaných norem možné získat tzv. "kotlíkovou dotaci". Vzhledem k vysoké ekologičnosti navíc tepelná čerpadla spadají do kategorie s nejvyšší sazbou 80%. Více informací nalezenete v článku "Získejte dotaci až 127 500 Kč na tepelné čerpadlo".

 

#10 Co je to topný faktor?

Efekt využití „hnací“ energie vložené do TČ pro výrobu „využitelného“ tepla se charakterizuje tzv. topným faktorem, tj. poměrem získaného tepla a vynaložené „hnací“ energie. Informativní hodnota je cca 3 (bezrozměrně). Topný faktor, ale i topný výkon závisí na teplotních úrovních využívaného a nízkopotenciálního tepla. S rozevírajícími se teplotami se zmenšuje a se sbližujícími se teplotami se zvětšuje. Zatímco teplotu zvoleného nízkopotenciálního tepla ovlivnit nemůžeme, můžeme ovlivnit teplotu topné vody řešením otopné soustavy.

 

#11 Je tepelné čerpadlo vhodné pro každý rodinný dům?

Tepelná čerpadla mají díky dostupnosti elektřiny k jejich pohonu téměř na celém území naší republiky a možnosti odběru nízkopotencionálního tepla ze vzduchu, vody či půdy předpoklad k neomezenému uplatnění.